РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Спосабы словаўтварэння: тэарэтычны матэрыял

 

Спосаб словаўтварэння
Сродак словаўтварэння
Прыклады
 
марфемны
суфіксальны
Да асновы далучаецца суфікс
малады→малад-осць,
ноч→нач-н-ы,
лёгкі → лёгк-а
прыставачны
Да асновы далучаецца прыстаўка
горад→ пры-гарад,
дол-я→ня-дол-я,
доўга →ня-доўга
прыставачна-суфіксальны
Да асновы далучаецца прыстаўка і суфікс адначасова
пар-а→на-пар-нік, гар-а→уз-гор-ак, два → у-дв-ух
прыставачна-нульсуфіксальны
Да асновы далучаецца прыстаўка і нулявы суфікс, які мяняе часціну мовы.
Верх (наз.)  → у-верх-Ø (прыслоўе)
бяссуфіксны (бязафіксны,
нульсуфіксальны)
Да асновы далучаецца нулявы суфікс і адбываецца скарачэнне асновы і змена часціны мовы
Стука-ць (дзеясл.)→стук- Ø (наз.),
ціх-і (прым)→ціш Ø (наз.),
адлята-ць (дзеясл.)→адлёт Ø (наз.),
постфіксальны
Да цэлага слова далучаецца посфікс
сустрэць→сустрэц-ца,
што→ што-небудзь, дзе→дзе-сьці
суфіксальна-постфіксальны
Да асновы далучаецца суфікс і постфікс адначасова
смех →смя-я-ц-ца, харч→ харч-ава-цца
прыставачна-суфіксальна-постфіксальны
Да асновы далучаюцца адначасова тры марфемы
шчодры→ рас-шчодр-ы-ц-ца,
хіхікаць→ пера-хіхік-ва-ц-ца
немарфемны
асноваскладанне
Асновы слоў злучаюцца з дапамогай злучальных галосных (інтэрфіксаў)
Снег-а-пад,
лес+стэп→лес-а-стэп
зрашчэнне або словаскладанне
Злучаюцца ў адно два словы без дапамогі злучальных галосных
Вечна зялёны→вечназялёны,
міма волі→мімаволі,
што + дзень→штодзень
Генерал+ маёр→генерал-маёр
суфіксальна-складаны
Складаюцца 2 асновы і суфікс адначасова
Першы+клас+нік→першакласнік
нульсуфіксальна-складаны
Складаюцца 2 асновы і нулявы суфікс адначасова
Зямля+капаць+ Ø → землякоп
складовая абрэвіяцыя
Да скарочанай часткі слова далучаецца цэлае або скарочаная частка
Медыцынскі пункт→ медпункт
Філалагічны факультэт  →філфак
абрэвіяцыя літар
Злучаюцца першыя літары слоў
Рэспубліка Беларусь → РБ,
Саюз пісьменнікаў  → СП
абрэвіяцыя гукаў
Злучаюцца першыя гукі слоў
Байкала-Амурская магістраль →БАМ
Дарожная аўтамабільная інспекцыя  → ДАІ
устаўная або тэлескапічная абрэвіяцыя
Складваецца пачатак першага слова і канец другога
матацыкл + веласіпед→мапед
эскадраны мінаносец→ эсмінец
змешаная абрэвіяцыя
Злучаюцца розныя часткі: літары, гукі, часткі слова.
Беларускае тэлевізійнае агенства  →БелТА,
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі  → ЭЛіМБел
марфолага-сінтаксічны спосаб
канверсія, транспазіцыя
пераход з адной часціны мовы ў другую
Зімой (Т.скл. назоўніка) → зімой (прыслоўе)
сталовая (прым.) мэбля → прыгожая сталовая (наз.)
настаўніцкая (прым.) газета → зайсці ў настаўніцкую (наз.)
лексіка-семантычны спосаб
працэс распаду слова на два і больш амонімаў
кулак (сціснутая кісць рукі) → кулак (заможны селянін)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *