РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Тэст па тэме «Лексічнае значэнне слоў»

1. Адзначце матываваныя назвы:

 1. белы;
 2. асмялелы;
 3. дуб;
 4. зубраня;
 5. выява;
 6. гуртам;
 7. двайнік;
 8. кухар;
 9. сенцы;
 10. аловак.

2. Адзначце выпадкі метафарычнага пераносу значэнняў (метафары):

 1. лёгкі клунак;
 2. сівы туман;
 3. вялікі стол;
 4. маладая бульба;
 5. звініць паветра;
 6. новая хата;
 7. шапка снегу;
 8. стары чалавек;
 9. цяжкія сны;
 10. старая кніга.

3. Адзначце выпадкі метанімічнага пераносу значэнняў (метаніміі):

 1. любіць паэзію;
 2. чараты маўчаць;
 3. чытаць Коласа;
 4. лес спаў;
 5. школа выехала;
 6. яловыя іголкі;
 7. вуліца гаманіла;
 8. падэшва гары;
 9. завод выканаў план;
 10. абцасы цокалі па тратуары.

4. Адзначце сінекдахі:

 1. Беларусь падтрымала прапанову;
 2. лінія фронту;
 3. лішні рот;
 4. белая варона;
 5. у статку сто галоў;
 6. дружны клас;
 7. наліваецца колас летам;
 8. мех арэхаў;
 9. водзіцца карп;
 10. усюды камень.

5. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні:

 1. горкі вопыт;
 2. нізкі ўчынак;
 3. прыліў пяшчоты;
 4. золата восені;
 5. мужны ўчынак.

6. Устанавіце адпаведнасць паміж словам і яго лексічным значэннем. Адзначце нумар правільнага адказу:

А. Руплівы.   1)Які звяртае на ўсё пільную ўвагу,здольны тонка адчуваць;

Б. Скарынка. 2) цвёрды вонкавы слой хлеба, 6атона і пад.;

В.Сырадой.    3) які імкнецца зрабіць як мага больш і лепш; дбайны; клапатлівы;

Г. Чуйны.      4)толькі што надоенае малако;

5)здольны добра ўспрымаць што-небудзь слыхам, нюхам.

 1. А1БЗВ4Г2;
 2. АЗБ2В5П;
 3. АЗБ2В4Г1;
 4. АЗБ5В4ГІ;
 5. А5БЗВ1Г4.

7. Закончыце фармулёўку:

Суаднесенасць гукавой абалонкі слова з пэўным прадметам ці з’явай рэчаіснасці, яго ўнутраны бок, змест — гэта …

8. Устанавіце адпаведнасць паміж словам і яго лексічным значэннем. Адказ запішыце.

А. Духмянасць.         1) Ватападобнае валакно, якое ідзе на выраб пражы, цэлюлозы і пад.;

Б. Еднасць.                2) адбіццё гуку, рэха;

В. Бавоўна.                3) гарачае душнае надвор’е, душнае паветра;

Г. Водгулле.              4) прыемны пах, водар;

5) адзінства, згуртаванасць.