РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Беларуская мова

дзеепрыметнік

Дзеепрыметнік як форма дзеяслова: практычныя заданні

1. Утварыце дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу:  Аблаяць, пабяліць, напаіць, падстрэліць, вызваліць, расчыніць, падмесці, развеяць, прынесці, расчапіць, намуляць, пасаліць, выесці, абклеіць. 2. Перакладзіце на беларускую мову: потемневшее небо  свежий, ещё пахнущий номер газеты приближающийся рассвет отдохнувшие туристы отправились к лесу толпились колядующие вымощенная камнем дорога верующий К дому подошёл улыбающийся […]

гукі

Фанетыка: асноўныя паняцці і тэрміны

Фанетыка — раздзел мовазнаўства, які вывучае гукі, сродкі гукавой арганізацыі маўлення (гэта націск, склад і інтанацыя) і іх ролю ў стварэнні слоў. Фанетычная транскрыпцыя — графічны запіс вуснага маўлення. Транскрыпцыя перадае правільнасць вымаўлення гукаў, а не перадачу слоў на пісьме літарамі! Фанетычнае слова — склад ці група складоў, якія маюць […]

Тэст па тэме «Лексічнае значэнне слоў»

1. Адзначце матываваныя назвы: белы; асмялелы; дуб; зубраня; выява; гуртам; двайнік; кухар; сенцы; аловак. 2. Адзначце выпадкі метафарычнага пераносу значэнняў (метафары): лёгкі клунак; сівы туман; вялікі стол; маладая бульба; звініць паветра; новая хата; шапка снегу; стары чалавек; цяжкія сны; старая кніга. 3. Адзначце выпадкі метанімічнага пераносу значэнняў (метаніміі): любіць паэзію; чараты […]