РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Падрыхтоўка да алімпіяды

Вуснае выказванне «Таямніцы зямлі беларускай»

Як вы лічыце, чаму моладзь так любіць фільмы пра патаемнае, фантастыку, містыку? На мой погляд, таму што такія сюжэты вяртаюць нас у дзяцінства, у казкі, дзе кожны сябе ўяўляў смелым рыцарам або прыгожай паненкай, з якой адбываліся неверагодныя цуды. Аднак містыку можна назіраць не толькі ў фільмах. Яна побач з […]

выказванне

Вуснае выказванне «Прырода — найцікавейшая кніга»

Ці заўважалі вы, што сучасныя школьнікі страцілі цікавасць да папяровай кнігі?! Ім значна цікавей вабіць час у прасторы інтэрнэту, чым вывучаць энцыклапедыі, чытаць мастацкія творы…  Мяркую, гэта таму, што ў сеціве патрэбная інфармацыя знаходзіцца за некалькі секунд, прычым для гэтага не трэба бегчы ў бібліятэку ці ў кніжную шафу. Аднак […]

Лінгвістычныя заданні па марфеміцы і словаўтварэнню

Заданне 1. Выпішыце са сказаў у табліцу абрэвіятуры. Расшыфруйце іх або падбярыце поўны сэнсавы беларускі адпаведнік. Запішыце.  На калегіі Мінабароны была заслухана справаздача аб рабоце ВПК. 2. Фінал вышэйшай лігі КВЗ плануецца правесці ў Мінску. 3. Сярод студэнтаў розных ВНУ можна сустрэць нямала прыхільнікаў беларускага кіно. 4. Назіранні за НЛА […]

алімпіяда
арфаграфія

Алімпіядныя заданні па арфаграфіі: правільныя адказы

Тэксты заданняў па раздзелу «Арфаграфія» можна праглядзець тут. Заданне 1. Слова з арфаграфічнай памылкай Нарматыўнае напісанне Правіла незмоўклымі нязмоўклымі У першым складзе перад націскам у словах славянскага паходжання пішацца літара я. ржэўнік іржэўнік Прыстаўная літара і пішацца перад збегам зычных, першы з якіх р, калі папярэдняе слова заканчваецца на зычны гук. […]

арфаграфія

Арфаграфія: алімпіядныя заданні

Заданні складзены на аснове выбаркі з алімпіяд розных узроўняў. 1. Прачытайце тэкст. Знайдзіце словы з арфаграфічнымі памылкамі. Выпішыце іх у табліцу і растлумачце правапіс. Максімальная колькасць балаў – 6. Нядаўна яшчэ тут шумела залатым калоссем збажына, а над ёй, у шырокім блакіце неба, незмоўклымі званочкамі ліліся песні вясновых жаўрукоў. У […]

Аркадзь Куляшоў

Аркадзь Куляшоў «Спакойнага шчасця не зычу нікому»: аналіз мастацкіх сродкаў

Спакойнага шчасця не зычу нiкому: Навошта грымотам маланка без грому, Навошта ручай без пякучае смагi, Халодная ўвага, не вартая ўвагi, Жаданнi, што прагныя крылы згарнулi, Зязюля без лесу i лес без зязюлi? *** Мастацкія тропы: Эпітэты: спакойнае, пякучае, халодная, прагныя. Метафара: жаданні згарнулі крылы. Мастацкія фігуры: Анафара: навошта. Хіязм: зязюля […]

класічныя формы вершаў

Класічныя формы вершаў

Цвёрдыя або класічныя формы верша — віды верша, якія ўзніклі пераважна ў сярэдневяковай класічнай паэзіі, набылі інтэрнацыянальнае бытаванне і вызначаюцца пастаянствам вершаванага памеру, рыфмоўкі, колькасці і размяшчэння вершаваных радкоў. 1. Актава– васьмірадковы верш, радкі якога часцей за ўсё пішуцца пяцістопным або шасцістопным ямбам і рыфмуюцца па схеме АБАБАБВВ.  Каханне — […]

Беларусь

Вуснае выказванне «Можа, мала сябры яшчэ знаюць наш край»

Можа, мала сябры яшчэ знаюць наш край. М.Танк Ці ведаеце вы, паважанае журы, такі выраз, як “замыленае вока”? Гэта калі глядзіш на добра вядомы аб’ект і не заўважаеш, што ў ім нешта змянілася. Мне здаецца, што гэты выраз добра падыходзіць да нас, беларусаў, якія не лічаць сваю краіну цікавай, унікальнай […]

Валянцін Тарас

Водгук на верш В.Тараса «Дзве мовы ў мяне»

Верш В.Тараса «Дзве мовы ў мяне» Дзве мовы ў мяне. Абедзве – чараўніцы. Как в двух родных сестер, В обеих я влюблен. Дзве мовы ў мяне – Как два крыла у птицы, Дзве мовы ў мяне – Как свет из двух окон. Дзве мовы ў мяне – Дзве родныя дубровы, […]