РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Дыстанцыйная алімпіяда «Літаратурная рэгата» для 8 класа (19.04.2019 г.): вынікі і аналіз рашэнняў

алімпіяда дыстанцыйная

Па выніках дыстанцыйнай алімпіяды «Літаратурная рэгата» для 8 класа, якая прайшла на нашым сайце 19.04.2019 г., пераможцамі сталі:

1. Іванчыкава Кацярына, ДУА «Сярэдняя школа №35 г. Магілёва». Свой дыплом Кацярына можа спампаваць тут.

2. Агеенка Святлана, ДУА «Сярэдняя школа №35 г. Магілёва». Свой дыплом Святлана можа спампаваць тут.

3. Русялевіч Віялета, ДУА»Доцішская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці. Свой дыплом Віялета можа спампаваць тут.

4. Сырамятнікава Таццяна, ДУА «Сярэдняя школа №24 г.Гомеля». Свой дыплом Таццяна можа спампаваць тут.

5. Бут-Гусаім Кірыл, ДУА  «Навіцкавіцкая сярэдняя школа» Брэсцкай вобласці. Свой дыплом Кірыл можа спампаваць тут.

 

 Другое месца заваявалі:

1. Валчкова Юлія, ДУА «Сярэдняя школа №35 г. Магілёва». Свой дыплом Юлія можа спампаваць тут.

2. Жынко Настасся, ДУА «Хвінявіцкі дзіцячы сад — сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці.  Свой дыплом Настасся можа спампаваць тут.

 

Трэцяе месца занялі: 

1.Сімаковіч Аляўціна, ДУА «Сярэдняя школа №9 г. Магілёва». Свой дыплом Аляўціна можа спампаваць тут.

2. Чайкоўская Дана, ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магілёва». Свой дыплом Дана можа спампаваць тут.

3. Шашура Сяргей, ДУА»Гімназія г. Быхава» Магілёўскай вобласці. Свой дыплом Сяргей можа спампаваць тут

4. Філімонаў Уладзіслаў, ДУА «Гімназія г. Быхава» Магілёўскай вобласці.  Свой дыплом Уладзіслаў можа спампаваць тут.

 

Вучні, якія не ўвайшлі ў лік прызёраў, але выканалі больш за 50% заданняў, атрымаюць электронныя сертыфікаты ўдзельнікаў.

СЕРТЫФІКАТЫ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ:

Ткачэнка Кацярына, ДУА «Сярэдняя школа №1 г.Салігорска» Мінскай вобласці (спампаваць).

Каваленя Дар’я, ДУА «Сярэдняя школа №1 г.Салігорска» Мінскай вобласці (спампаваць).

Самарыкаў Вадзім, ДУА «Сярэдняя школа №47 г.Гомеля» (спампаваць).

Кечык Ягор, ДУА «Гімназія г.Быхава» (спампаваць).

Кананкоў Ацём, ДУА «Гімназія г.Быхава» (спампаваць).

Небарака Валерыя, ДУА «Сярэдняя школа №1 г.Салігорска» Мінскай вобласці (спампаваць).

Сенічава Дар’я, ДУА «Сярэдняя школа №1 г.Салігорска» Мінскай вобласці (спампаваць).

Поўны спіс удзельнікаў алімпіяды кожнай установы адукацыі з працэнтам выканання заданняў адміністрацыя можа даслаць праз электронную пошту, калі кагосьці з настаўнікаў цікавяць вынікі тых удзельнікаў, якія не трапілі ў зводную табліцу.

Зводная табліца вынікаў вучняў, якія выканалі больш за 50% заданняў:

(Арфаграфія ў табліцы захавана аўтарская: так зарэгістраваліся вашы вучні!)

Праверка заданняў ажыццяўлялася спачатку ў аўтаматычным рэжыме, а потым уручную адсочваліся вынікі кожнага ўдзельніка. Таму вынікі ў табліцы могуць не супасці з тымі, якія бачылі вучні пасля выканання заданняў.

Адказы на заданні алімпіяды

1. Адзначце творы, у якіх аўтары падымаюць аднолькавую праблему.

 

Адказ: А.Дудараў «Вечар», В.Карамазаў «Дзяльба кабанчыка», З.Бядуля «На каляды к сыну» (праблема — адзінокая старасць, няўдзячнасць дзяцей).

2. Адзначце правільныя сцверджанні, якія датычацца наступнага паэтычнага ўрыўка:

Між алешын, кустоў,

Дзе пяе салавей,

І шуміць, і грыміць

Срэбразвонны ручэй.

 

Як матулька, вярба

Хіліць голаў над ім.

І глядзяцца кусты

Пышным верхам сваім.

Адказ:

— Адносіцца да пейзажнай лірыкі.

— Вершаваны памер — анапест.

— У другой страфе ёсць параўнанне.

3. Прааналізуйце спіс герояў, знайдзіце лішняга і запішыце гэта слова (словы) у пусты прамавугольнік.

Барыс Фішар, Васіль Глечык, Іван Пшанічны, Алік Аўсееў, Юрый Гораў 

Даніла Малец, пан Цаба, Эма Пшанічная, пані Мар’я, Мікола Кужалевіч .

Князь Вячка, Ефрасіння, Соф’ечка, Халадок, рыцар Данііл.

Мульцік, Ганна, Сцяпан, Гастрыт .

4. Устанавіце адпаведнасць паміж творам і жанрам, у якім ён напісаны.

Я.Купала «Магіла льва»  — паэма;

Цётка «Шануйце роднае слова» — артыкул;

У.Караткевіч «Зямля пад белымі крыламі» — нарыс;

В.Быкаў «Жураўліны крык» — аповесць;

В.Карамазаў «Дзяльба кабанчыка» — апавяданне.

М.Багдановіч «Маёвая песня»   — верш;

Я.Сіпакоў «Кантрабанда» — балада;

А.Дудараў «Вечар» — драма.

5. Пазнайце па азначэнні, пра якое літаратуразнаўчае паняцце ідзе размова, і запішыце гэты тэрмін у пустое акенца.

Урачыста-жалобны літаратурны ці музычны твор, прысвечаны памяці загінуўшых — рэквіем.

Сюжэтны верш гераічнага, легендарнага зместу, часта з элементамі фантастыкі ў сюжэце — балада.

Іншасказанне, мастацкі прыём, калі абстрактная думка раскрываецца праз паводзіны жывёл, асаблівасці раслін, іншых прадметаў ці рэчаў — алегорыя.

Форма лірычнага верша з васьмі радкоў, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы і чацвёрты радкі аднолькавыя.Такім чынам, першы радок паўтараецца тройчы,другі — двойчы — трыялет.

Род літаратуры, у якім жыццё паказваецца галоўным чынам праз дзеянне, дыялогі, праз узаемаадносіны паміж персанажамі — драма.

Асноўная думка твора, агульная ацэнка тых з’яў, якія паказаны ў творы — ідэя.

6. Многія творы ў школьным падручніку літаратуры падаюцца ў скарочаным выглядзе. Падумайце, з якога твора былі апушчаны гэтыя радкі:

Помнiць кожнай маснiцы спеў,

Кожны кут у прыцiхлай хаце.

Лёсу дзякаваць, што паспеў

Ты пачуць блаславенне мацi.

Назва: «Трэба дома бываць часцей».

Аўтар: Рыгор Барадулін.

Пайшла за ціхія, далёкія прасторы
Світальнай зоркай ты, што гасне ў сіняве.
Душы пакрыўджанай гарачыя дакоры
Слязой халоднаю застылі на траве.

Назва: «Бывай».

Аўтар: Аркадзь Куляшоў.

7. Адзначце, хто з пералічаных аўтараў падпісваецца не сапраўдным прозвішчам, а літаратурным псеўданімам.

Адказ:

Янка Купала (сапраўднае прозвішча — Луцэвіч);

Змітрок Бядуля (сапраўднае прозвішча  — Плаўнік);

Максім Танк (сапраўднае прозвішча — Скурко).

8. Злучыце ў пары словы і іх лексічныя значэнні:

Ваеннае абарончае адзенне, рубашка з металічных кольцаў — кальчуга;

Вялікая халодная будыніна для захоўвання сена — пуня;

Факел — паходня;

Бог смерці ў старажытных беларусаў — Карачун;

Дахавы матэрыял у форме невялікіх дошчачак — гонта;

Нізкі заліўны луг каля ракі — балонне;

Тэўтонскі наёмны воін — кнехт;

Праціўнік у дыспуце, у спрэчцы — апанент.

9. Устаўце ў наступныя ўрыўкі назвы раслін, пра якія згадваў аўтар.

Ці не вечер гэта звонкі

Ў тонкіх зёлках шапаціць?

Або мо сухі, высокі

Ля ракі чарот шуміць?

***

Не забыць, як падвялы аер

На памятай падлозе пахне…

***

Так і жыў ён, гадаваўся,

Бы пры сцежцы той гарох:

Сам з сабою забаўляўся,

Бегаў, бавіўся ў палёх…

***

Прытаіцца да моху русалка, лясун,

Каня вечнага «піць» не заводзіць;

Пад звон-песню жывучых гусляравых струн

Для ўсіх папараць-кветка ўзыходзіць…

***

Цямнее край зубчаты бора…
I тчэ, забыўшыся, рука,
Заміж персідскага узора
Цвяток радзімы васілька.

10. Расстаўце пісьменнікаў у адпаведнасці з датамі іх жыцця, пачынаючы ад самых старэйшых. Хто жыў раней за ўсіх — стаўце пад нумарам 1 і г.д.

Адказ:

1.Ефрасіння Полацкая.

2.Адам Міцкевіч.

3.Якуб Колас.

4.Васіль Быкаў.

5.Аляксей Дудараў.

11. Адгадайце па малюнках, да якіх твораў яны маглі б стаць ілюстрацыямі. Запішыце назву твора пад лічбай, якая адпавядае малюнку.

1.»Настаўнік чарчэння».
2. «Спяць у снарадах».
3.  «Мэры Кэт».
4. «Маёвая песня».

12. У мінулым годзе Беларусь святкавала вялікую дату — 500-годдзе кнігадрукавання. Якая падзея пакладзена ў аснову гэтай даты?

Адказ: Год выпуску першай друкаванай кнігі на беларускай мове.

13. Адзначце, хто з беларускіх пісьменнікаў быў у спісе намінантаў на прэстыжную Нобелеўскую прэмію:

Адказ: Святлана Алексіевіч, Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў.

14. Вызначце вершаваны памер, якім напісаны наступныя паэтычныя творы і запішыце яго.

1. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа,
Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў,
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюцьсуровыя вежы
I вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро . (анапест)

2. Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай (ямб).

3. Па-над белым пухам вішняў,
Быццам сіні аганёк,
Б’ецца, ўецца шпаркі, лёгкі
Сінякрылы матылёк (харэй).

4. Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкі з сабой прывяла…
Помніш, калі я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла (дактыль).

5. Спaкoйнaгa шчacця нe зычy нiкoмy:
Нaвoштa гpымoтaм мaлaнкa бeз гpoмy,
Нaвoштa pyчaй бeз пякyчae cмaгi,
Хaлoднaя ўвaгa, нe вapтaя ўвaгi,
Жaдaннi, штo пpaгныя кpылы згapнyлi,
Зязюля бeз лecy i лec бeз зязюлi (амфібрахій).

15. Вызначце, якое паняцце лішняе ў спісе пералічаных і выпішыце яго.

1. Раман, апавяданне, паэма, кульмінацыя, камедыя, байка.
2. Метафара, аксюмаран, антытэза, гіпербала, літота
3. Санет, раманс, трыялет, актава, фарс.
4. Канфлікт, кульмінацыя, развязка, эпілог, экспазіцыя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *