РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Дыстанцыйная алімпіяда па беларускай мове «Марфалагічная вясёлка» для 7 класа (18.01.2019 г.): вынікі і аналіз заданняў

Па выніках дыстанцыйнай алімпіяды «Марфалагічная вясёлка» для 7 класа, якая прайшла на нашым сайце 18.01.2019 г., пераможцам стаў:

 Казак Максім, ДУА «Сярэдняя школа №35 г. Магілёва». Свой дыплом Максім можа спампаваць тут

 

Другое месца заваявалі:

1. Кузьміч Яна, ДУА «Гімназія г.Жыткавічы імя А.А.Ліхоты» Гомельскай вобласці. Свой дыплом Яна можа спампаваць тут

2. Бендзянкова АнастасіяДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва». Свой дыплом Анастасія можа спампаваць тут

3. Манкевіч Раман, ДУА «Сярэдняя школа №4 імя В. Маркелава г. Гомеля». Свой дыплом Раман можа спампаваць тут

4. Шымялевіч Арцём, ДУА «Доцішская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці.  Свой дыплом Арцём можа спампаваць тут.

5. Максімава Дар’я, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва». Свой дыплом Дар’я можа спампаваць тут

6. Крывеня Яна, ДУА «Сярэдняя школа № 14 г. Ліды» Гродзенскай вобласці.  Свой дыплом Яна можа спампаваць тут.

7. Дзмітрачэнка Кірыл, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва». Свой дыплом Кірыл можа спампаваць тут.

 

Трэцяе месца занялі: 

1Шчэрбакоў Аляксандр, ДУА «Сухарэўскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-сярэдняя школа імя Ю.М. Двужыльнага». Свой дыплом Аляксандр можа спампаваць тут.

2. Ныркова Ганна, ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магілёва». Свой дыплом Ганна можа спампаваць тут

3. Чэчат Ангеліна,  ДУА «Галынкаўская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці.  Свой дыплом Ангеліна можа спампаваць тут.

4. Шыдлоўскі Кірыл, ДУА «»Сярэдняя школа №7 г.Смаргоні» Гродзенскай вобласці. Свой дыплом Кірыл можа спампаваць тут

5. Багдановіч Валерыя, ДУА «Малоткавіцкая сярэдняя школа»Брэсцкай вобласці. Свой дыплом Валерыя можа спампаваць тут.

6. Белазор Алена, ДУА «Хорская сярэдняя школа» Брэсцкай вобласці. Свой дыплом Алена можа спампаваць тут.

 

Вучні, якія не ўвайшлі ў лік прызёраў, але выканалі больш за 50% заданняў, атрымаюць электронныя сертыфікаты ўдзельнікаў.

СЕРТЫФІКАТЫ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ:

Вароніч Уладзіслаў, ДУА «Ракітненская яслі-сад — базавая школа» Брэсцкай вобласці (спампаваць).

Ціханава Таццяна, ДУА «Сярэдняя школа №32 г. Бабруйска» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

Султанаў Максім, ДУА «Сухарэўскі ВПК яслі-сад-сярэдняя школа імя Ю.М.Двужыльнага» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

Карняйчук Віялета, ДУА «Сярэдняя школа №32 г. Бабруйска» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

Грамыка Валянціна, ДУА «Сярэдняя школа №1 г. Гомеля»  (спампаваць).

Раманенка Алеся, ДУА «Сярэдняя школа №7 г. Смаргонi» Гродзенскай вобласці  (спампаваць).

Поўны спіс удзельнікаў алімпіяды кожнай установы адукацыі з працэнтам выканання заданняў адміністрацыя можа даслаць праз электронную пошту, калі кагосьці з настаўнікаў цікавяць вынікі тых удзельнікаў, якія не трапілі ў зводную табліцу.

Зводная табліца вынікаў вучняў, якія выканалі больш за 50% заданняў:

(Арфаграфія ў табліцы захавана аўтарская: так зарэгістраваліся вашы вучні!)

Праверка заданняў ажыццяўлялася спачатку ў аўтаматычным рэжыме, а потым уручную адсочваліся вынікі кожнага ўдзельніка. Таму вынікі ў табліцы могуць не супасці з тымі, якія бачылі вучні пасля выканання заданняў.

Адказы на заданні алімпіяды

Заданне 1. Выпішыце з кожнага радка «лішні» назоўнік:

а) рупнасць, пяшчота, ганарлівец, неспакой, дабрыня, годнасць, лянота .

б) летапісец, весялун, будаўнік, багажнік, разумнік, каваль, вучань.

в) галлё, лісты, насельніцтва, збожжа, насенне, птаства.

г) цукар, лён, ручнік, вада, кісель, проса, мука.

Заданне 2. Вызначце, да якой часціны мовы адносяцца выдзеленыя словы, і запішыце ў назоўным склоне.

Не адзін я там быў, а многа людзей (лічэбнік).

Сям’я Андрэя жыве на другой станцыі (займеннік).

Дый не сям’я, а так — адна толькі жонка (часціца).

Заданне 3. Запішыце, якую сінтаксічную ролю выконваюць выдзеленыя дзеясловы ў сказах.

Хату зрабіць — нялёгкая справа (дзейнік).

Вучні хацелі паехаць у падарожжа на вясенніх канікулах (выказнік).

Васіль любіць збіраць грыбы (дапаўненне).

Застаўнік падаў знак падрыхтавацца да ўрока (азначэнне).

Пасля абеду Каламееў лёг на ложак адпачыць (акалічнасць).

Заданне 4. Перабудуйце незваротныя дзеясловы ў адпаведныя зваротныя:

Абуваць – абувацца, націраць – націрацца, стрыжы – стрыжыся, спыні –спыніся, стаміў – стаміўся, апранулі — апрануліся.

Заданне 5. Адзначце няправільна ўтвораныя формы дзеяслова:

падмецяны (правільна – падмецены);

шукаўшы (правільна – шукаючы);

сплёўшы;

прыслухоўваючыся;

пасталеўшы (чалавек) — (правільна – пасталелы);

абгорнуты;

утравелы;

жывучы (ля горада);

выйдучы — (правільна – выйшаўшы).

Заданне 6. Адзначце сказы з усечанай формай прыметнікаў:

Буйны ветры там зложаць песню-быль.

Стол устаўлены багата.

У ціху рэчку не хадзі, на дно вачамі не глядзі.

Міл майму сэрцу гоман далёкі.

Забурліла сіне мора.

Вы павінны прыйсці на сход за паўгадзіны да пачатку.

Заданне 7. Утварыце ад дадзеных словазлучэнняў (спалучэнняў слоў) складаныя прыметнікі і запішыце іх у назоўным склоне адзіночнага ліку.

дзве тысячы год – двухтысячагадовы;

шмат складоў – шматскладовы;

нарыхтоўка лесу – лесанарыхтоўчы;

пяцьдзясят працэнтаў – пяцідзесяціпрацэнтны;

50 працэнтаў — 50-працэнтны;

рэзаць камень — каменярэзны.

Заданне 8. Запішыце ў творным склоне наступныя лічэбнікі:

абедзве — абедзвюма;

пяцёра – пяцярымі;

абое – абаімі;

пяцьсот – пяццюстамі;

сямёра – семярымі;

дзвесце сорак шэсць —  двумастамі сарака шасцю.

Заданне 9. Суаднясіце адзінкі вымярэння з тым, што яны вымяраюць:

аршын – даўжыня;

беркавец – маса;

мядніца — аб’ём;

дзесяціна – плошча;

талер – грошы.

Заданне 10. Устаўце прапушчаныя літары ў канчаткі назоўнікаў:

Укус камар (а),

дэфіцыт кальцы (ю),

з-пад нябеснага блакіт (у),

песня жаваранк (а),

ад нечаканага выгук (у),

падзякаваць Васіл (ю),

гаварыць па тэлефон (е),

з ціхон (ем) Юрам,

напісаць Віц (ю).

Заданне 11. Адзначце словазлучэнні, дзе ёсць прыметнікі:

Стыль барока, штаны галіфэ, спадніца міні, трымаць хаскі, рагу з курыцы, узяць таксі.

Заданне 12. Перакладзіце на беларускую мову і запішыце наступныя займеннікі:

некого — няма каго;

не с чем — няма з чым;

никто иной — ніхто іншы;

с самим — з самім;

лишь бы с кем — абы з кім.

Заданне 13. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі -ём, -ом ў форме 1-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

Несці, даць, браць, рашаць, ужываць, спыніцца.

Заданне 14. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба ўжыць займеннік табе. ​​​​​​​

Апрача____ , у наш пакой нiхто не заходзiў.

Хай ____ шум вятроў не пужае.

Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, ад нiў залаты, хто ____ ўквецiў пушыстай калiнай, краскамi, лесам засеяў густым?

«Не магу дараваць____ , бо ты падвёў усiх нас», — цiха прамовiла Лiда.

Дай жа бог ____ даўжэйшага жыцця.

Заданне 15. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна. ​​​​​​​

Спявала, дажынаючы паласу, і Ганна, якой час ад часу памагала, падгалошвала маці.

Улетку гэта зорка, бліскаючы і пераліваючыся, вылучаецца роўным матава-белым святлом.

Слухаючы простыя і шчырыя словы брыгадзіра, у сялян склалася добрае ўражанне аб ім.

Погляд прабег па дзяўчыне, хочучы запомніць надоўга твар.

Мурза супакоіўся і нават панюхаў Максіма, дыхнуўшы на яго цеплым і казытлівым сабачым пахам.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *