РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Дыстанцыйная алімпіяда па беларускай мове «Марфалагічная вясёлка» для 8 класа (25.01.2019 г.): вынікі і аналіз заданняў

Па выніках дыстанцыйнай алімпіяды «Марфалагічная вясёлка» для 8 класа, якая прайшла на нашым сайце 25.01.2019 г., пераможцамі сталі:

 1. Левычанкова Кацярына, ДУА “Гімназія г.Быхава”. Свой дыплом Кацярына можа спампаваць тут.

2. Мушынская Анастасія, ДУА “Гімназія г.Быхава”. Свой дыплом Анастасія можа спампаваць тут.

3. Сімаковіч Аляўціна, ДУА «Сярэдняя школа №9 г. Магілёва». Свой дыплом Аляўціна можа спампаваць тут.

 

Другое месца заваявалі:

1.  Гарбузава Валерыя, ДУА «Сярэдняя школа №1 г.п Шаркаўшчына».  Свой дыплом Валерыя можа спампаваць тут.

2. Сямёнава Юлія, ДУА «Гімназія г. Быхава».  Свой дыплом Юлія можа спампаваць тут.

3.  Святошчык Ксенія, ДУА «Гімназія №3 імя В.З.Каржа».  Свой дыплом Ксенія можа спампаваць тут.

4. Зайцава Марыя, ДУА »Сярэдняя школа №8 г.Крычава».  Свой дыплом Марыя можа спампаваць тут.

 

Трэцяе месца занялі: 

1. Русялевіч Віялета, ДУА»Доцішская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці. Свой дыплом Віялета можа спампаваць тут

2. Вальшынец Іван, ДУА»Сярэдняя школа №18 г.Брэста». Свой дыплом Іван можа спампаваць тут.

 

Вучні, якія не ўвайшлі ў лік прызёраў, але выканалі больш за 50% заданняў, атрымаюць электронныя сертыфікаты ўдзельнікаў.

СЕРТЫФІКАТЫ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ:

Каржова Яўгенія, ДУА «Гарбавіцкі ВПК дзіцячы сад — сярэдняя школа» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

Філімонаў Уладзіслаў, ДУА «Гімназія г. Быхава» (спампаваць).

Бусловіч Вольга, УА “Дзяржаўная гімназія №1 г.п.Зэльва” (спампаваць).

Ганчар Рэната, ДУА»Гімназія №2 г.Слуцка» (спампаваць).

 

Вынікі Ляшко Цімафея, ДУА «Гімназія г.Быхава» ануляваны з-за шматразовага выканання заданняў .

Поўны спіс удзельнікаў алімпіяды кожнай установы адукацыі з працэнтам выканання заданняў адміністрацыя можа даслаць праз электронную пошту, калі кагосьці з настаўнікаў цікавяць вынікі тых удзельнікаў, якія не трапілі ў зводную табліцу.

Зводная табліца вынікаў вучняў, якія выканалі больш за 50% заданняў:

(Арфаграфія ў табліцы захавана аўтарская: так зарэгістраваліся вашы вучні!)

Праверка заданняў ажыццяўлялася спачатку ў аўтаматычным рэжыме, а потым уручную адсочваліся вынікі кожнага ўдзельніка. Таму вынікі ў табліцы могуць не супасці з тымі, якія бачылі вучні пасля выканання заданняў.

№ п/п Імя і прозвішча УА Вобласць, раён Клас Кць правільных адказаў Працэнт правільных адказаў (%) Месца
1. Левычанкова Кацярына Гімназія г.Быхава Магілёўская 8 62 89,86 1
2. Мушынская Анастасія ДУА Гімназія г.Быхава Магілёўская вобласць 8″А» 61 88,41 1
3. Сімаковіч Аляўціна ДУА «Сярэдняя школа №9 г. Магілёва» горад Магілёў 8 «А» 56 81,16 1
4. Валерыя Гарбузава ДУА «Сярэдняя школа №1 г.п Шаркаўшчына» Віцебская вобласць 8 «Б» 55 79,71 2
5. Сямёнава Юлія ДУА «Гімназія г. Быхава» Магілёўская 8″А» 53,5 77,54 2
6. ксенія святошчык ДУА «Гімназія №3 імя В.З.Каржа» г.Пінск 8 53 76,81 2
7. Зайцава Марыя ДУА »Сярэдняя школа №8 г.Крычава» Магілёўская вобласць 8 50 72,46 2
8. Вальшынец Іван ДУА»Сярэдняя школа 18 г.Брэста» Брэсцкая вобласць 46 66,67 3
9. Русялевіч Віялета ДУА»Доцішская сярэдняя школа» Гродзенская, Воранаўскі 8 44 63,77 3
10. Філімонаў Уладзіслаў ГУО «Гімназія г. Быхава» Магілёўская вобласць,  Быхаўскі раён 8″А» 39 56,52 серт.
11. Бусловіч Вольга Гімназія № 1 г. п. Зэльва 8 36 52,17 серт.
12. Рэната Ганчар ДУА»Гімназія №2 г.Слуцка» Мінская вобласць,Слуцкі раён 8 35 50,72 серт.
13. Каржова Яўгенія Паўлаўна ДУА Гарбавіцкі ВПК ДС- СШ Магілёўская, Чавускі 8 клас 35 50,72 серт.

Адказы на заданні алімпіяды

Заданне 1. Адзначце прыклады, у якіх не з выдзеленымі словамі трэба пісаць разам.

(Не) ад’емная частка,

куртка (не) павешана,

(не) высокі, але дужы,

(не) хто іншы, як,

(не) пакошаная зранку трава,

(не) вымыўшы падлогі,

(не) выкананы план,

глядзець (не) прыязна.

Заданне 2. Адзначце словазлучэнні з правільнай формай прыналежнага прыметніка:

Матуліны рукі;

Васін касцюм (правільна — Васеў);

Купалаўскі верш (правільна — Купалаў);

малпаў хвост (правільна — малпін);

Віцеў рукзак;

вавёрчыны прыпасы;

птушкава гняздо (правільна — птушынае);

асіны рой.

Заданне 3. Утварыце ад прыведзеных інфінітываў формы дзеясловаў 1 асобы множнага ліку і запішыце іх.

Браць – бяром, калыхаць – калышам, даваць – даём, прыдумаць – прыдумаем, гнаць – гонім, даць – дадзім.

Заданне 4. Адзначце сярод прыведзеных дзеясловаў аднатрывальныя:

Спаць, нездаровіцца, прыносіць, расплакацца, збудаваць, выпрацоўваць, ачнуцца, браць.

Заданне 5. Выпішыце з кожнага радка адно «лішняе» слова, прааналізаваўшы іх часцінамоўныя характарыстыкі:

Боль, сум, адлюстраванне, пейзаж (пейзаж – канктрэтны, астатнія – абстрактныя);

Смятана, нафта, пернік, аксаміт (пернік – канкрэтны, астатнія – рэчыўныя);

Нябожчык, народ, гном, валет (народ – неадушаўлёны, астатнія – адушаўлёныя);

Каменне, збожжа, спатканне, насенне (спатканне – абстрактны, астатнія – зборныя).

Заданне 6. Закончыце фармуліроўку:

Назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць аднародных прадметаў, асоб, жывых істот як адно цэлае, называюцца (зборнымі).

Займеннікі ўвесь, усякі, сам адносяцца да разраду (азначальных).

Часціцы, якія служаць для ўтварэння граматычных формаў слова, называюцца (формаўтваральныя).

Словы, якія выражаюць пэўныя эмоцыі, пачуцці, заклікі, не называючы іх, называюцца (выклічнікамі).

Дзеяслоўна-іменная форма дзеяслова, якая не спрагаецца, гэта (дзеепрыметнік).

Разрад прыслоўяў, якія могуць утвараць ступені параўнання, называецца (якасныя).

Заданне 7. Адзначце сказы, у якіх ёсць пераходныя дзеясловы:

Я дзякую жыццю і працы.

Маё найбольшае багацце знаходзіцца на роднай старане.

Зямля не шкадуе аддаваць свае жыватворчыя багацці свету.

Апранула бяроза зялёную сукенку з маладых веснавых лісткоў.

Ён сястры не спаткаў на прывычнай дарозе.

Не выйсці нам з гэтага лесу без ягад.

Заданне 8. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі ў сказах словамі і іх часцінамоўнай прыналежнасцю:

Побач з будынкам расла ліпа (прыназоўнік).

Проста ён не ведаў адказу на гэта пытанне (часціца).

Стары ледзь ішоў (прыслоўе).

Мне сніцца парк, які зарос чаромхай (займеннік).

Я верыў, што ўсё можа змяніцца ў адзін момант (злучнік).

Другі дзень запар ішоў халодны дождж (лічэбнік).

Заданне 9. Адзначце сказы, у якіх ёсць назоўнікі ў форме ўстарэлага клічнага склону, што сёння захаваўся толькі ў асобных словах:

Барысе, Барысе, сам бараніся!

Смялей, беларус-араты! Смялей уздымай да сонца вочы!

Яська мой, з вайны вяртацца час.

Прыступі, гаспадару, да свайго караваю!

Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату!

Эх, лес цёмнакудры, мілы мой лес, удумныя дрэвы, зялёныя шаты, мой брат ты!»

Заданне 10. Перакладзіце на беларускую мову і запішыце наступныя словазлучэнні:

сверкающие звезды – зіхатлівыя (бліскучыя) зоркі;

полезное ископаемое — карысны выкапень;

скрытая энергия — схаваная энергія (стоеная энергія);

обедневший боярин — збяднелы баярын;

взмокревший всадник — узмакрэлы вершнік.

Заданне 11. Запішыце прыведзеныя лікі літарамі, дапасаваўшы іх да іншых членаў сказа.

Адказ задачы — 2,4 цэнтнераў з гектара – (дзве цэлыя чатыры дзясятыя).

Бібліятэка папоўнілася новымі 487 кнігамі (чатырмастамі васьмюдзесяццю сямю).

Падчас бітвы на рацэ Нямізе ў 1067 годзе стаяла вельмі суровая зіма (тысяча шэсцьдзясят сёмым).

У верасні нарадзіўся 99-мільённы жыхар Мінска (дзевяностадзевяцімільённы).

Тэмпература твара дарослага чалавека — 33,5 градусаў (трыццаць тры цэлыя пяць дзясятых).

Заданне 12. Вызначце лад дзеясловаў у прыведзеных сказах і запішыце.

На радзіму прыедзь, надышыся прасторай (загадны).

Я стаў бы шчаслівым бязмежна, каб мары здзейсніў свае (умоўны).

Снягамі з поўначы задзьмула наваколле (абвесны).

Схадзіў бы ты да суседа, пагаварыў бы з ім (загадны).

Зробіш дамашняе заданне — адпушчу на вуліцу (умоўны).

Я параіў бы табе падумаць, не спяшацца з вывадамі (абвесны).

Заданне 13. Адзначце сказы, у якіх ужываецца часціца ні:

І ўсе вятры (н…) раз тут загалосяць.

Як і дагэтуль, Нёман не ведаў адпачынку (н…) ўдзень, (н…) ўночы.

Медальён, як (н…) шукалі, знайсці не маглі.

Я (н..) аднойчы бачыў мядзведзя, хоць ён тут рэдкі госць.

Колькі б (н…) пражыў чалавек на гэтым свеце, родным заўсёды здаецца, што пражыў ён мала.

Пакуль паэты будуць пець — (н..) быць Радзіме безыменнай.

Заданне 14. Адзначце выпадкі, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні да роду назоўнікаў:

ваенны аташэ;

са сведкай Пятровым (са сведкам);

спякотны Баку;

маленькі шчаня (маленькае);

аперыраваў хірург Шведава (аперыравала);

пародзісты сабака;

прыгожая калібры;

залаты медаль.

Заданне 15. Запішыце ў сказы на месцы пропуску  займеннік сябе, паставіўшы яго ў патрэбны склон.

Усё (сабе), усё каб яму, мне дык нічога», — бурчэла незадавалёная сястра.

Хваліць (сябе) — далёка не сціпла.

Самога (сябе) трэба вінаваціць у тым, што здарылася.

Недалёка ад (сябе) ён заўважыў нейкі пакуначак.

Я зусім не памятаю (сябе) маленькім.

Дай (сабе) абяцанне не хлусіць ніколі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *