РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Дыстанцыйная алімпіяда «З рога ўсяго многа» для 7 класа (11.05.2019 г.): вынікі і аналіз рашэнняў

Па выніках дыстанцыйнай алімпіяды «З рога ўсяго многа» для 7 класа, якая прайшла на нашым сайце 11.05.2019 г., пераможцам стаў:

Шымялевіч АрцёмДУА «Доцішская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці.  Свой дыплом Арцём можа спампаваць тут.

 

Другое месца заваявалі:

1Мельнікава Вольга, ДУА «Гімназія г.Быхава» Магілёўскай вобласці. Свой дыплом Вольга можа спампаваць тут

2. Хальпукова Дарына, ДУА «Сярэдняя школа №23 г.Магілёва». Свой дыплом Дарына можа спампаваць тут

3. Крукава Ангеліна, ДУА «Гімназія г.Быхава» Магілёўскай вобласці. Свой дыплом Ангеліна можа спампаваць тут.

4. Бендзянкова Анастасія, ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магілёва». Свой дыплом Анастасія можа спампаваць тут

5. Смалякова Карына, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва». Свой дыплом Карына можа спампаваць тут

6. Галавач Настасся, ДУА»Навіцкавіцкая сярэдняя школа» Камянецкага раёна. Свой дыплом Настасся можа спампаваць тут

7. Ісакаў Арцём, ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магілёва». Свой дыплом Арцём можа спампаваць тут

8. Яшчанка Усевалад, ДУА «Гімназія г. Быхава» Брэсцкай вобласці. Свой дыплом Усевалад можа спампаваць тут

 

Трэцяе месца занялі: 

1. Максімава Дар’я, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва». Свой дыплом Дар’я можа спампаваць тут

2. Ванеева Анастасія, ДУА «Сярэдняя школа №7 г. Смаргоні». Свой дыплом Анастасія можа спампаваць тут

3. Партненка Арцем, ДУА «Сярэдняя школа №23 г.Магілева». Свой дыплом Арцём можа  спампаваць тут.

4. Байгот Дамінік, ДУА «Дзітвянская сярэдняя школа» Гродзенскай вобласці. Свой дыплом Дамінік можа  спампаваць тут.

5. Шчэрбакоў Аляксандр, ДУА «Сухарэўскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад — сярэдняя школа імя Ю.М.Двужыльнага» Магілёўскай вобласці. Свой дыплом Аляксандр можа спампаваць тут

Вучні, якія не ўвайшлі ў лік прызёраў, але выканалі больш за 50% заданняў, атрымаюць электронныя сертыфікаты ўдзельнікаў.

СЕРТЫФІКАТЫ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ:

1. Шаляпенка Аліна, ДУА «Забялышынская сярэдняя школа» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

2. Ларына Дар’я, ДУА «Заеліцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад — сярэдняя школа» (спампаваць).

3. Султанаў Максім, ДУА «Сухарэўскі ВПК яслі-сад-сярэдняя школа імя Ю.М.Двужыльнага» Магілёўскай вобласці (спампаваць).

4. Тышчанка Дар’я, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва» (спампаваць).

5. Дзмітрачэнка Кірыл, ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Магілёва» (спампаваць).

 

Поўны спіс удзельнікаў алімпіяды кожнай установы адукацыі з працэнтам выканання заданняў адміністрацыя можа даслаць праз электронную пошту, калі кагосьці з настаўнікаў цікавяць вынікі тых удзельнікаў, якія не трапілі ў зводную табліцу.

Зводная табліца вынікаў вучняў, якія выканалі больш за 50% заданняў:

(Арфаграфія ў табліцы захавана аўтарская: так зарэгістраваліся вашы вучні!)

Праверка заданняў ажыццяўлялася спачатку ў аўтаматычным рэжыме, а потым уручную адсочваліся вынікі кожнага ўдзельніка. Таму вынікі ў табліцы могуць не супасці з тымі, якія бачылі вучні пасля выканання заданняў.

Адказы на заданні алімпіяды

Заданне 1. Адзначце пары, дзе другія словы ўтварыліся ад першых:

віск – вішчаць;

жыхарка – жыць;

забаўляць – забава;

забруджаны – забруджанасць;

пяро — пер’е;

страха – застрэшша;

школьнік – дашкольнік;

дваццаты – дваццаць.

 

Заданне 2. Запішыце прыведзеныя словазлучэнні ў форме адзіночнага ліку.

конскія капыты — конскі капыт.

густыя бровы — густое брыво.

драўляныя камоды — драўляная камода.

высокія сцёблы — высокае сцябло.

роўныя швы — роўнае шво.

асеннія апенькі — асенняя апенька.

 

Заданне 3. Запішыце прыведзеныя інфінітывы ў форме 2-й асобы множнага ліку.

ісці — ідзяце.

вымыць — вымыеце.

пячы — печаце.

малоць — мелеце.

абвіць — абаўяце.

ляцець – леціце.

 

Заданне 4. Адзначце з прапанаваных слоў назвы будынкаў:

ажыны;

пуня;

андарак;

аксамітка;

кіях;

брыль;

стайня;

абора;

дрывотня; 

свіран.

 

Заданне 5. Знайдзіце беларускі адпаведнік рускай прыказцы «адзін с сошкой, а семеро с ложкой”?

і жук і  жаба;

якое карэнне, такое і насенне;

сямёра аднаго не чакаюць;

адзін горбіцца, а сто корміцца;

з міру па нітцы;

на языку мядок, а на сэрцы лядок.

 

Заданне 6. Запішыце жаночыя імёны, якія “схаваліся” ў слове “цаліна”. Кожную літару можна ўжываць толькі адзін раз.

Варыянты: Аліна, Ліна, Іна, Ніна, Ніла, Ала, Ціна.

 

Заданне 7. Якога беларускага пісьменніка называлі «пясняр чыстай красы»?

Я.Колас;

Я.Купала;

М.Багдановіч;

М.Танк;

У.Дубоўка;

Цётка.

 

Заданне 8. Адзначце дзеепрыметнікі з суфіксам -н-. 

выбраны;

прывезены;

абчышчаны;

засеяны;

прыбраны;

асветлены.

 

Заданне 9. Растлумачце фразеалагізмы адным словам. Запішыце гэта слова ў акенца.

крок за крокам – паступова / паслядоўна.

пусты млын – балбатун / пустаслоў.

на ўсіх парах — хутка.

плесці лапці – выдумваць.

табаку важыць — драмаць.

да Абама на піва трапіць – памерці.

 

Заданне 10. Адзначце  радкі, у якіх ва ўсіх словах колькасць гукаў аднолькавая: 

разжаліцца, нясвіжскі, на кладцы;

паказчык, у палатцы, ручнік;

лётчык, езджу, сшытак;

веснік, сэрца, вучышся;

дождж, Дзяды, яма;

адпусціць, прыехаць, крыгаход.

 

Заданне 11. Замяніце прыведзеныя перыфразы словамі, на аснове якіх яны ўтварыліся.

Беларускі шоўк — лён.

Блакітныя вочы Радзімы — азёры.

Каменны лес — горад.

Скананне дня — вечар.

Раніца жыцця — дзяцінства.

Барозны гора — маршчыны.

 

Заданне 12. Адзначце спалучэнні слоў, напісаныя з памылкамі.

Хата непабелена.

не пастаўленая настаўнікам адзнака

ісці неспяшаючыся

недакапаць градку

Ні куды не спяшацца.

невясёлы, але разумны.

 

Заданне 13. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску.

Снегам белым пакрытая_ стаіць пры дарозе старая груша.

Над аздобленым кветкамі лугам_ гулі працавітя пчолы.

Змораная хатняй працай_ Алеся заснула ў адзін момант. 

Раскрыўшы кветачкі насустрач сонцу_ сядзелі пры дарозе сціплыя лясныя званочкі.

Калі працаваць _ спусціўшы рукавы, то пашаны сярод людзей не заваюеш.

Марынка бегла са школы_падскокваючы.

Талерка_ забытая на лаўцы_ паступова запаўнялася кроплямі цёплага летняга дажджу. 

 

Заданне 14. Вызначце сінтаксічную ролю падкрэсленых у сказах слоў. Суаднясіце прыклады і адказы ў адпаведныя пары.

Гучна трашчаць на кусце спалоханыя сабакам сарокі. (Акалічнасць)

Аблокі закрылі неба суцэльным пухнатым дываном. (Дапаўненне)

Усе з радасцю віталі першы вясенні гром. (Дзейнік)

Жыццёвая дарога рэдка каму выпадае прамой і роўнай. (Азначэнне)

Школьная сцяна была пафарбавана ў незвычайны ліловы колер, які звятаў на сябе ўвагу кожнага госця. (Выказнік)

 

Заданне 15. Пазнай па апісанні літаратурнага персанажа і запішы яго імя, назву твора і аўтара.

Шаснаццаць страшных, нясцерпных год штогадзінным болемадмералі свой лік у матчыным сэрцы. Шаснаццаць год чакання,надзей, незабыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і з зусім аднолькавым зместам:радавы Сподак Васіль Іванавіч у спісах забітых і прапаўшыхбез вестак не значыцца.

літаратурны герой — Тэкля.

твор – “Незагойная рана”.

аўтар — Васіль Быкаў.

 

Пантона-Мантона-Дэмантона! Калі толькі ты мяне кранеш хоць пальцам, я дам табе такой здачы, што ты дзясятаму закажаш. Ты яшчэ не ведаеш, што я была ў афрыканскіх джунглях, падарожнічала па Місісіпі, а хутка паеду ў Індыю.

літаратурны герой — Эма Пшанічная.

твор – “Мэры Кэт”.

аўтар – Мікола Лупсякоў.

.

 

Дыстанцыйная алімпіяда «З рога ўсяго многа» для 7 класа (11.05.2019 г.): вынікі і аналіз рашэнняў: 1 комментарий

  1. Прывітанне! У заданні 6 напісана, што КОЖНУЮ ЛІТАРУ МОЖНА ЎЖЫВАЦЬ ТОЛЬКІ АДЗІН РАЗ. А у слове «Ніна» літара «н» ужыта два разы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *