РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Метка: водгук

алімпіяда
Аркадзь Куляшоў

Аркадзь Куляшоў «Спакойнага шчасця не зычу нікому»: аналіз мастацкіх сродкаў

Спакойнага шчасця не зычу нiкому: Навошта грымотам маланка без грому, Навошта ручай без пякучае смагi, Халодная ўвага, не вартая ўвагi, Жаданнi, што прагныя крылы згарнулi, Зязюля без лесу i лес без зязюлi? *** Мастацкія тропы: Эпітэты: спакойнае, пякучае, халодная, прагныя. Метафара: жаданні згарнулі крылы. Мастацкія фігуры: Анафара: навошта. Хіязм: зязюля […]

класічныя формы вершаў

Класічныя формы вершаў

Цвёрдыя або класічныя формы верша — віды верша, якія ўзніклі пераважна ў сярэдневяковай класічнай паэзіі, набылі інтэрнацыянальнае бытаванне і вызначаюцца пастаянствам вершаванага памеру, рыфмоўкі, колькасці і размяшчэння вершаваных радкоў. 1. Актава– васьмірадковы верш, радкі якога часцей за ўсё пішуцца пяцістопным або шасцістопным ямбам і рыфмуюцца па схеме АБАБАБВВ.  Каханне — […]

Валянцін Тарас

Водгук на верш В.Тараса «Дзве мовы ў мяне»

Верш В.Тараса «Дзве мовы ў мяне» Дзве мовы ў мяне. Абедзве – чараўніцы. Как в двух родных сестер, В обеих я влюблен. Дзве мовы ў мяне – Как два крыла у птицы, Дзве мовы ў мяне – Как свет из двух окон. Дзве мовы ў мяне – Дзве родныя дубровы, […]

храм

Верш З.Марозава «Храм» і водгук на яго

З.Марозаў «Храм» Я збудаваў свой храм са слоў прыгожых, Нiбы з цаглiн, апаленых агнём… Было ў тым храме вусцiшна i гожа Завейнай ноччу, навальнiчным днём. Свае пачуццi, мары i памкненнi За сцены храма я не адпускаў, А слухаў толькi музыку натхнення, На мiтусню ж увагi не звяртаў. Але аднойчы ноччу […]

кветкі салдата

Апавяданне А.Капусціна «Кветкі салдата» і водгук на яго

А.Капусцін «Кветкі салдата» У падземным пераходзе на плошчы Якуба Коласа выстраілася шарэнга жанчын з кветкамі ў вѐдрах. Да першай па ходу, калі ісці ад праспекта Францішка Скарыны, падляцелі дзве Кацюшы, як я іх потым назваў сам сабе. Відаць, старшакласніцы – у аднолькавых карычневых спаднічках і белых блузках. Яны з захапленнем залюбаваліся алымі ружамі. Адна […]

Мастацкія сродкі

Адказы на практыкум па стылістычных фігурах

1) кальцо + рытарычны зварот + анафара + інверсія + перыяд   2) кампазіцыйны стык + ампліфікацыя + асіндэтон + полісіндэтон + + умаўчанне + інверсія + парцэляцыя   3) інверсія + пытальна-адказавы ход + асіндэтон + ампліфікацыя   4)пытальна-адказавы ход + стык + градацыя + рытарычнае пытанне   5) […]