РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Падрыхтоўка да алімпіяды

Мастацкія сродкі

Адказы на практыкум па стылістычных фігурах

1) кальцо + рытарычны зварот + анафара + інверсія + перыяд   2) кампазіцыйны стык + ампліфікацыя + асіндэтон + полісіндэтон + + умаўчанне + інверсія + парцэляцыя   3) інверсія + пытальна-адказавы ход + асіндэтон + ампліфікацыя   4)пытальна-адказавы ход + стык + градацыя + рытарычнае пытанне   5) […]

Практыкум па вызначэнні стылістычных фігур

Вызначце стылістычныя фігуры ў  наступных мастацкіх тэкстах (ўрыўках): 1)      Маці родная, маці мая! Покуль буду жывая на свеце, Покуль голас мой будзе гучаць, Покуль вёсны адзетыя ў квецень Буду сэрцам гарачым страчаць; Покуль сонца нязгаснага промні, Покуль месяца бляск бачу я, — Ты са мной — буду век цябе помніць, […]

Праверачны тэст па тэме «Мастацкія сродкі»

1) Укажыце, якія мастацкія сродкі (тропы) «схаваны” ў падкрэсленых словах. Якая стылістычная фігура ёсць у дадзеным урыўку? Гарачая вера I палкасць малітваў, I душаў пажар, І полымя сэрцаў, I зыркія вогнікі свечак, I спеваў цяплынь, I пачуццяў, і подыхаў жар … Чаму ж такі холад У храме тваім, чалавеча? (С. […]

Мастацкія сродкі

Роля мастацкіх сродкаў у творы

Спецыяльныя мастацкія сродкі Эпітэт Эпітэт — гэтае вобразнае азначэнне, якое адзначае істотную для дадзенага кантэксту рысу ў адлюстраванай з’яве. Эпітэт дае дадатковую мастацкую характарыстыку камусьці ці чамусьці: самотны ясень, гуллівая крынічка. Ад простага азначэння эпітэт адрозніваецца мастацкай выразнасцю і вобразнасцю. У аснове эпітэта ляжыць стоенае параўнанне. Да эпітэтаў адносяцца ўсё […]

Парады па напісанні водгуку

Прыклад верша і водгуку на яго Людзі без смерці Васілю Быкаву Гэта — зноў вяртаюцца ў строй думкі, гнеў і гонар сяброў, скошаных куляй насмерць… Абарваны іх шчыры смех.   Як цяпер, стаяць у вачах прад аглухлым скрываўленым раннем з неадступным на вуснах пытаннем: а ці маеш ты права маўчаць? […]

Алімпіядныя заданні для розных класаў

Прапануем матэрыялы па падрыхтоўцы вучняў да ўдзелу ў прадметнай алімпіядзе па беларускай мове і літаратуры. Тут сабраны заданні, якія даваліся на школьных і раённых алімпіядах у розныя гады. Матэрыялы прадастаўлены метадычным кабінетам РАА і настаўнікамі гімназіі.  Глядзець тут

Мастацкія тропы (тэарэтычны матэрыял)

Тропы — словы ці моўныя выразы, якія заснаваны на ўжыванні не ў звычайным, прамым, а ў пераносным значэнні слоў з мэтай узмацнення выразнасці маўлення. Эпітэт (грэч. epitethon — ‘прыдатак’) — мастацкае, вобразнае азначэнне, якое трапна і эмацыянальна характарызуе чалавека, прадмет, жыццёвую з’яву, падзею. Песня магутных дубоў.   Метафара — троп, […]